Call us
081-372-6604
Line : 0638955347
Fax : 02-752-6367
theeraphatmsr@gmail.com


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ดับบลิว ดี ประตูม้วน แอนด์ ซัพพลายส์
(SWD SHUTTER-DOOR AND SUPPLIES LIMITED PARTNERSHIP)

เป็นช่างผู้เชี่ยวชาญติดตั้งงานประตูม้วน มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เดิมใช้ชื่อ หจก. เอส ดับบลิว ดี ทรานสปอร์ต ต่อมาได้ขยายกิจการ เพื่อรองรับลูกค้าประตูม้วน 3Sโดยตรง เพราะลูกค้าเชื่อมั่นในตัวสินค้า และการบริการที่รวดเร็ว ตรงเวลา ซื่อสัตย์ ทำให้ผู้บริหารตัดสินใจ ขยายกิจการเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับสินค้า และบริการ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา  

ประตูม้วน 3S ได้มีการพัฒนาและออกแบบโดยทีมวิศกรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มาจากประเทศไต้หวัน ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิต ออกแบบประตูม้วน มาเป็นเวลา 19 ปี ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001 : 2008 เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย และด้วยลักษณะเด่นอันหลากหลายและคุณภาพสินค้าที่ลูกค้ายอมรับนี้ทำให้ประตูม้วน 3S เป็นประตูม้วนที่มีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจและมียอดการสั่งซื้อตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว

SWD SHUTTER-DOOR AND SUPPLIES ได้ตระหนักถึงความสำคัญและใส่ใจทั้งในเรื่องงานติดตั้งและการบริการหลังการขาย ดังที่ว่า ลูกค้าต้องมาก่อนและสำคัญเสมอ งานบริการคืองานของเรา หัวใจสำคัญคือลูกค้าที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ และผู้นำทีมช่างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ นายธีรภัทร์ นามเสนา
สินค้าและบริการของเรายังครอบคลุมหลายด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น

  • งานประตูเลื่อน ประตูสไลด์
  • งานอุปกรณ์ประตูม้วน และ มอเตอร์ประตูม้วน
  • งานโครงหลังคา 
  • งานกันสาด
  • งานรั้ว
  • งานชั้นวางสินค้า
จนมาถึงปัจจุบันทาง SWD SHUTTER-DOOR AND SUPPLIES มีลูกค้าและเครือข่ายทั่วประเทศ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว
SWD SHUTTER-DOOR AND SUPPLIES หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ลูกค้าในโอกาสอันใกล้นี้ และตลอดไป